Trung Quốc Nhà hát Phim 5D nhà sản xuất
Quảng Châu Shuqee kỹ thuật số. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Nhà máy sản xuất phim chuyên nghiệp 4D / 5D / 6D / 7D tốt nhất tại Trung Quốc.

Tham quan nhà máy

Guangzhou Shuqee Digital Tech. Co.,Ltd Nhà máy
Trung Quốc Guangzhou Shuqee Digital Tech. Co.,Ltd nhà máy sản xuất
Trung Quốc Guangzhou Shuqee Digital Tech. Co.,Ltd nhà máy sản xuất Production line
Trung Quốc Guangzhou Shuqee Digital Tech. Co.,Ltd nhà máy sản xuất Production line
Trung Quốc Guangzhou Shuqee Digital Tech. Co.,Ltd nhà máy sản xuất Production line
Dây chuyền sản xuất Production line Production line Production line

Được Nhà hát Phim 5D & Nhà hát Phim 4D Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

Khu hoàn thành

Nhà máy điện ảnh 5D

Nhà sản xuất ghế 4d

Khu vực bán thành phẩmChi tiết liên lạc