Trung Quốc Nhà hát Phim 5D nhà sản xuất
Quảng Châu Shuqee kỹ thuật số. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Nhà máy sản xuất phim chuyên nghiệp 4D / 5D / 6D / 7D tốt nhất tại Trung Quốc.

Sơ đồ trang web

Sản phẩm

Nhà hát Phim 5D
Nhà hát Phim 4D
Nhà hát Phim 7D
Hệ thống rạp chiếu phim tại gia
Nhà hát bay
Ghế Nhà Hát Phim
Chủ đề
Rạp chiếu phim 6D
Hệ thống rạp chiếu phim 3D
Hệ thống Cinema 4D
Nhà hát Phim 9D
Rạp chiếu phim di động 5D
Mô phỏng 5D
Hệ thống Rạp chiếu phim 5D
Hệ thống Cinema 7D
Nhà hát XD
Rạp chiếu phim vòm
Rạp chiếu phim rung âm thanh
Chi tiết liên lạc